American Food Heroes

2018 EatingWell American Food Heroes

Náš každoročný zoznam American Food Heroes oceňuje 12 ľudí, ktorí robia výnimočné veci na zlepšenie potravín v našej krajine – či už prostredníctvom potravinovej politiky, iniciatív v oblasti udržateľnosti alebo výskumu výživy, ktorý zachraňuje životy.

2019 EatingWell American Food Heroes

Náš každoročný zoznam American Food Heroes oceňuje 10 ľudí, ktorí robia úžasné veci pre zlepšenie jedla v našej krajine – či už prostredníctvom spájania kultúr prostredníctvom jedla, hľadania inovatívnych spôsobov, ako nasýtiť hladných, alebo myslenia mimo krabice na zníženie plytvania potravinami.